LOGOWANIE

 

REGULAMIN PROMOCJI
Tankuj z katrą RiA i odbieraj mycie gratis”

 1. Promocja rozpoczyna się 15 czerwca 2018 trwa do dnia 30.06.2019 r. Termin ten obejmuje: sprzedaż promocyjną, nieprzekraczalny termin wydania nagród, termin przewidziany na ewentualną procedurę reklamacyjną.

 2. Sprzedaż promocyjna odbywa się w terminie : od 15 czerwca 2018 r. do dnia 30.04.2019 r.

 3. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę Handlową RIA Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą 39-410 Grębów, Jamnica 160.

 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów do których dane zostały udostępnione. Informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

 5. Uczestnikami promocji zwanymi dalej Uczestnikami są osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniają warunki określone w punkcie 3 niniejszego regulaminu, posiadają Kartę Stałego Klienta lub Kartę Klienta RIA i które odwiedziły jedną ze stacji paliw Organizatora (listę stacji paliw Organizatora biorących udział w promocji zawiera Załącznik nr 1) w od 15 czerwca 2018 r. do dnia 30.04.2019 r., dokonując co najmniej 2 zakupów paliwa na łączną kwotę co najmniej 500 zł brutto opłacone gotówką lub kartą płatniczą.

 6. Kwota łącznych zakupów, o której mowa w pkt. 4 , ulega proporcjonalnie zwiększeniu o 100 zł, za każdy dodatkowy 1 gr. rabatu, ponad standardowe 5 gr.

 7. Zakupy, o których mowa w pkt.4, traktowane nie są jako jeden, jeżeli zostały dokonane w tym samym dniu.

 8. Nagrodą dla osób, które spełniły wymagania określone w pkt. 5 stanowią żetony do myjni samochodowych o wartości 5 złotych. Obiekty, w których można realizować żetony znajdują się w lokalizacjach, o których mowa w zał.; 2

 9. Każdy Uczestnik promocji może dokonać dowolnej ilości zakupów promocyjnych upoważniających do udziału w promocji. W przypadku wielokrotnego spełnienia warunków opisanych punkcie 4 niniejszego Regulaminu będzie posiadał odpowiednio wielokrotną liczbę nagród.

 10. Pracownicy stacji RiA będą prowadzić ewidencję wydanych żetonów .

 11. Nagroda główna nieodebrana w promocji po upływie terminu 31.05.2019r. pozostają w dyspozycji Organizatora promocji.

 12. Termin na zgłąszanie reklamacji mija 30.06.2019

 13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu i załączników w czasie trwania promocji. Wszystkie zmiany będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia.

Załącznik 1

Wykaz stacji paliw:

 1. Stacja paliw nr 1 Rzeczyca Okrągła 116, 37-455 Radomyśl n/Sanem
 2. Stacja paliw nr 2 Jamnica 159, 39-410 Grębów
 3. Stacja paliw nr 3 Pysznica, ul. Szubargi 69
 4. Stacja paliw nr 4 Stalowa Wola, ul. C.O.P. 1
 5. Stacja paliw nr 5 Stalowa Wola ul. Solidarności 6a

Załącznik 2

 1. Myjnia bezdotykowa na stacji paliw w Jamnicy, 39-410 Grębów
 2. Myjnia bezdotykowa przy stacji paliw w Stalowej Woli, ul. Solidarności 6a

Organizator
 
Kontakt:
FIRMA HANDLOWA RiA SP. Z O.O. SP. K.
39-410 Grębów
Jamnica 160
NIP: 867-22-25-672
KRS: 0000379834
REGON: 180671878
Kontakt:
tel. (15) 8113246
fax (15) 8113245
sekretariat.ria@peugeot.pl
Czynne: poniedziałek - piątek w godz. 9:00 - 17:00
Paliwa:
Manager - Robert Szot
tel. +48 668 462 143
riastacja@onet.pl